Przychodnie lekarskie Hipokrates

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Użytkownika strony: hipokrates.torun.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności i cookies dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przychodnie Lekarskie Hipokrates Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Filtrowej 29b, 87-100 Toruń, nr KRS 0000037903, NIP 9562054253.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

  1. poczty e-mail: sekretariat@przychodnia.torun.pl.
  2. telefonicznie: 56 660 32 22.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@hipokrates.torun.pl.

§2. Definicje

1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Rozporządzenie MZ – oznacza Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

3. Serwis – strona internetowa udostępniona pod adresem https://hipokrates.torun.pl/ należąca do Administratora, za pośrednictwem którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników.

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu.

5. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego.

§3. Zasady przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność),

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§4. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi;

2) w celu wystawienia zamówionej przez Ciebie recepty poprzez formularz dostępny w naszym serwisie na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ;

3) w celu umówienia wizyty do lekarza poprzez oprogramowanie dostępne w naszym serwisie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ;

4) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem serwisu.

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1) Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail, to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych zawartych w e-mailu jest dobrowolnie.

2) Jeśli wykorzystując dostępny na naszej stronie internetowej formularz zamówisz receptę na leki, to będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu e-mail, nr telefonu oraz informacje o zamówionych lekach. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystawienia recepty zgodnie z programem leczenia.

3) Jeżeli wykorzystując dostępne w naszym serwisie internetowym oprogramowanie umówisz się na wizytę do lekarza, to będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu e-mail, nr telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania rezerwacji wizyty.

4) Pozostałe dane, które Administrator przetwarza, to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z serwisu.

5) Jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.

6) API zewnętrznych partnerów: Nasz serwis może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych Użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§5. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych są:

1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2. W związku z prowadzeniem przez Administratora kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Twoje dane osobowe są przekazywane do Meta Platforms Ireland Limited. W związku z powyższym mogą one być transferowane do USA. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w zakładce: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§6. Termin przetwarzania danych

1. Dane osobowe zbierane przez nas w związku ze świadczeniem usług medycznych przetwarzamy przez okres 20 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

2. Dane osobowe zbierane na podstawie zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora przetwarzamy do momentu ustania celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu w zależności od tego, które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

§7. Prawa Użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

3) prawo do przenoszenia danych,

4) prawo wniesienia sprzeciwu,

5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§8. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§9. Informacja o plikach cookies

1. Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies).

2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach Użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one stosowane w celu ułatwienia korzystania z serwisu, skrócenia czasu jej ładowania, zapamiętywania wybranych przez Ciebie preferencji oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań Użytkowników.

3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

4. Wykorzystujemy tylko techniczne pliki cookies. Nie wykorzystujemy ciasteczek stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, personalizacji treści, zapisywania preferencji Użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.

5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane w naszym serwisie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki Użytkownika.

6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność serwisu oraz jakość świadczonych usług.

7. W serwisie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie z serwisu.

8. Ciasteczka techniczne: są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu. Te pliki cookies stosujemy domyślnie, czyli są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne) w momencie wejścia na nasz serwis internetowy.

9. Ciasteczka analityczne: są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony w serwisie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji serwisu, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb Użytkowników.

10. Ciasteczka marketingowe / reklamowe: pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji Użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.

§10. Dlaczego korzystamy z plików cookies?

1. Komfort korzystania z serwisu: ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco poprawić komfort korzystania z serwisu internetowego.

2. Personalizacja treści: ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika, co sprawia, że serwis staje się bardziej atrakcyjny i użyteczny.

3. Zapamiętywanie ustawień: dzięki ciasteczkom serwis może zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.

4. Logowanie: ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym Użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami serwisu bez konieczności ponownego logowania.

5. Utrzymanie sesji: dzięki ciasteczkom serwis może śledzić aktywność Użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.

6. Optymalizacja wydajności: ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań Użytkowników w serwisie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.

7. Reklamy: ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb Użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.

§11. Funkcje ciasteczek technicznych

1. Utrzymanie sesji Użytkownika: ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika podczas poruszania się po serwisie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami serwisu bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.

2. Zapamiętywanie preferencji Użytkownika: dzięki ciasteczkom technicznym serwis może przechowywać informacje na temat preferencji Użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.

3. Obsługa formularzy: ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy w serwisie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez Użytkowników.

4. Optymalizacja wydajności serwisu: użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności serwisu oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.

5. Bezpieczeństwo: ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu i jej Użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości Użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§12. Funkcje ciasteczek analitycznych

1. Pomiar ruchu w serwisie: ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych Użytkowników i wyświetleń serwisu, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny internetowej.

2. Analiza zachowań Użytkowników: dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po serwisie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają serwis.

3. Optymalizacja konwersji: ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów serwisu, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.

4. Segmentacja Użytkowników: użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie Użytkowników według różnych kryteriów, co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.

5. Testowanie A/B: ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§13. Funkcje ciasteczek reklamowych

1. Spersonalizowane reklamy: ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania Użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.

2. Remarketing: dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić Użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.

3. Pomiar skuteczności reklam: ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.

4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.

5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla Użytkowników.

§14. Zgoda na instalację plików cookies

1. Podczas Twojej pierwszej wizyty w naszym serwisie jest wyświetlany baner informujący, że wykorzystuje on pliki cookies. Jeśli wybierzesz opcję "Akceptuję", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookies, które są umieszczone na naszym serwisie oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookies oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookies mogą być przekazywane naszym partnerom.

2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookies Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszego serwisu. Te pliki cookies zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

3. Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję „Nie, dziękuję”. Wybierając tę opcję odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookies, które stosujemy w serwisie.

§15. Zmiany w Polityce prywatności i cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i cookies w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w dokumencie Polityka prywatności i cookies będą publikowane na stronie: hipokrates.torun.pl/polityka-prywatnosci-cookies.

Umów się na wizytę: 56 622 24 49


Copyright © Wszelkie prawa zasteżone.
Projekt i realizacja. Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl.