Przychodnie Lekarskie Hipokrates

Dostępność Plus

dostępność plus

Przychodnie Lekarskie  Hipokrates Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  492 145,73  PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Udział w projekcie Dostępność Plus pozwoli nam wprowadzić szereg udogodnień dla naszych Pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Na poczekalniach zostaną zamontowane siedziska, które ułatwią poruszanie się dzięki większej wolnej przestrzeni. Łatwiej będzie można umówić się na wizytę oraz znaleźć niezbędne informacje dzięki dostosowaniu strony internetowej oraz zastosowaniu szeregu rozwiązań informatycznych usprawniających naszą pracę w środowisku internetowym. Zakupione zostaną nowe sprzęty medyczne wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami, jak również umożliwiające nam kompleksową obsługę w naszej przychodni. Nasz personel zostanie przeszkolony z polskiego języka migowego, a w rejestracji przychodni zamontujemy pętle indukcyjne. Nad zwiększeniem dostępności będziemy pracować w sposób ciągły - już od lipca w przychodni powołano koordynatora ds. dostępności, a wkrótce nawiążemy również współpracę z pozarządową organizacją reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że te wszystkie działania pozwolą nam stworzyć miejsce dostępne dla każdego Pacjenta.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Umów się na wizytę: 56 622 24 49


Copyright © Wszelkie prawa zasteżone.
Projekt i realizacja. Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl.